2018 SEASON UPDATE

Interview with Martijn Paehlig for Golfers Magazine (Tuesday sep 4th) https://golfersmagazine.nl/tour/van-dam-klaar-voor-slot-seizoen

Van Dam ready for season finale
The last months of the year there is much at stake for Dutch number 1. Both in Europe and in America.

Anne van Dam spent the majority of 2018 in America. With the card she obtained for Qualifying School for the Symetra Tour she hoped to play at the top of the ranking of that circuit in order to enforce a card for the LPGA for 2019. With only a few games on the calendar, and a place outside the top-80 of the Order of Merit, it appears that it is not in it.

‘That is a shame, but it has certainly not been a lost year,’ Van Dam is certainly on the driving range of the Rosendaelsche, the club where – if she is in the Netherlands – she sometimes trains. ‘I have learned a lot over the past few months and I have certainly achieved a few good results, only if you want to take part in the top, you need more than a few top-10 positions, then you actually have to work at the top week in a week. . A tenth place is fun, but really does not do it for the Order of Merit ‘

A look at the results of Vam Dam shows that the highlights were scarce on the Symetra Tour. In nine gigs she finished twice in the top ten but she also missed four times the cut and with no seven thousand dollars in prize money she is still out of the top-80 of the year rankings.

‘I had to get used to it at the beginning. The jobs, the people, the way of doing things. In Europe I had found my turn, everything was different. In addition, I regularly traveled back and forth to Europe for a few of the LET’s tournaments and those long races and big time differences were tough. Maybe you can say that you have to choose more for a circuit, but I also very consciously played some of the LET’s tournaments. And I still support that choice. ‘

It is right and understandable that the one-time tour winner is behind that choice. If only because she did not earn enough points to be in the top of the rankings in less than a handful of gigs.

‘The higher I finish on the Order of Merit, the better my papers for next year. If I stay where I am now I am in two Majors anyway, if I finish a bit higher maybe even in four. That counts. In addition, the next year Solheim Cup and for that I can also place myself with a top rating on the European Order of Merit. Of course I still want to go to the LPGA, but they are things that are in your mind. I once participated in the Junior Ryder Cup, I would love to start at Gleneagles next year for the Solheim Cup. Those are the beautiful things. ”

It is not that far, however, the Solheim Cup is only played in September 2019, and however beautiful the tournament is, there is more in the golf life of Van Dam.

‘I will play in Europe in the coming weeks. My game feels good and a second victory is getting closer and closer to my feeling. I have been working hard on my game for the last year and a half and we have taken major steps in that area. I notice that everything we have worked on is getting more and more natural to me. Ultimately, that is what you want, that the adjustments will go automatically, you will no longer have to think about it. ‘

After the matches in Europe I go back to America for Second Stage of Qualifying School, ‘normal’ tournaments of the Symetra I will not play this year anymore. I do not care about the ranking and it is not that I have not played enough this year. Yes, at School I also meet Dewi (Weber, red). We have talked about how nice it would be if we both get our card for the LPGA. Not because she is Dutch and we should pull up together, but because we are good friends, that makes the tour life a lot more fun. That is a big difference with Europe, it is generally a lot nicer here. That is of course not what matters, but it certainly plays a role. You are on the road for so long that it is nice if you also have fun with each other on the way. ”

‘The road to a map on the LPGA is still long. They have changed things, but how exactly do I not know exactly. Well that there are 45 cards, but not exactly how many continue after Second Stage and stuff. I still have to look at that. First try to get a few top marks here. The higher I finish on the ranking, the broader my choices are. The LPGA remains my goal, but the LET is clearly improving and is getting better and better. At the end of the season, we will take a good look at how we can best share 2019. ‘

 

Anne van Dam starts Thursday, September 6 at the Lacoste Ladies Open and plays a week later in the Evian Championship, the last Major of the year.

 

DUTCH VERSION:

Van Dam klaar voor slot seizoen

De laatste maanden van het jaar staat er veel op het spel voor Nederlands nummer 1. Zowel in Europa als in Amerika.

Het grootste deel van 2018 bracht Anne van Dam door in Amerika. Met de op Qualifying School behaalde kaart voor de Symetra Tour hoopte ze zich naar de top van de ranking van dat circuit te spelen om zodoende een kaart voor de LPGA af te dwingen voor 2019. Met nog maar een paar wedstrijden op de kalender, en een plek buiten de top-80 van de Order of Merit, blijkt dat er niet in te zitten.

‘Dat is jammer ja, maar het is daardoor zeker niet ook een verloren jaar geweest hoor’, is Van Dam stellig op de drivingrange van de Rosendaelsche, de club waar ze – als ze in Nederland is – nog wel eens traint. ‘Ik heb ontzettend veel geleerd de afgelopen maanden en heb ook zeker wel een paar goede resultaten behaald, alleen als je bovenin mee wilt draaien, heb je meer nodig dan een paar top-10 noteringen, dan moet je eigenlijk week in week uit bovenin meedraaien. Een tiende plaats is leuk, maar echt opschieten doet het niet voor de Order of Merit’

Een blik op de uitslagen van Vam Dam leert dat de hoogtepunten schaars waren op de Symetra Tour. In negen optredens eindigde ze twee keer bij de beste tien maar miste ze ook vier keer de cut en met nog geen zevenduizend dollar aan prijzengeld staat ze nog buiten de top-80 van de jaarranglijst.

‘Zeker aan het begin moest ik wennen. De banen, de mensen, de manier van doen. In Europa had ik mijn draai wel gevonden, daar was alles weer anders. Daarbij reisde ik regelmatig op en neer naar Europa voor een paar toernooien van de LET en die lange vluchten en grote tijdverschillen waren pittig. Misschien kan je zeggen dat je meer voor een circuit moet kiezen, maar ik heb ook heel bewust wat toernooien van de LET gespeeld. En achter die keuze sta ik nog steeds.’

Het is terecht en begrijpelijk dat de eenmalig tourwinnares achter die keuze staat. Al was het maar omdat ze in nog geen handvol optredens voldoende punten verdiende om in de top van de rankings te staan.

‘Hoe hoger ik op de Order of Merit eindig, hoe beter mijn papieren voor volgend jaar zijn. Als ik blijf staan waar ik nu sta ben ik sowieso binnen in twee Majors, als ik nog wat hoger eindig misschien zelfs wel in vier. Dat telt. Daarnaast is het volgend jaar Solheim Cup en daarvoor kan ik me met een topnotering op de Europese Order of Merit ook makkelijker plaatsen. Natuurlijk wil ik nog steeds naar de LPGA, maar het zijn wel dingen die in je achterhoofd zitten. Ik heb een keer meegedaan aan de Junior Ryder Cup, ik wil dolgraag starten op Gleneagles volgend jaar voor de Solheim Cup. Dat zijn wel de hele mooie dingen.’

Zover is het echter nog lang niet, de Solheim Cup wordt pas in september 2019 gespeeld, en hoe mooi het toernooi ook is, er is meer in het golfleven van Van Dam.

‘De komende weken speel ik in Europa. Mijn spel voelt goed en een tweede overwinning komt steeds dichterbij voor mijn gevoel. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar hard aan mijn spel gewerkt en we hebben grote stappen gezet op dat gebied. Ik merk aan alles dat alles waar we aan gewerkt hebben me steeds natuurlijker af gaat. Uiteindelijk is dat wat je wilt, dat de aanpassingen vanzelf gaan, je er niet meer bij na hoeft te denken.’

Na de wedstrijden in Europa ga ik weer naar Amerika voor Second Stage van Qualifying School, ‘gewone’ toernooien van de Symetra speel ik dit jaar niet meer. Voor de ranking heb ik er niets aan en het is niet dat ik niet genoeg heb gespeeld dit jaar. Ja, op School kom ik Dewi (Weber, red) ook tegen. We hebben het er wel over gehad hoe leuk het zou zijn als we allebei onze kaart voor de LPGA halen. Niet omdat ze Nederlandse is en we dan samen op zouden moeten trekken, maar omdat we goede vriendinnen zijn, dat maakt het tourleven meteen een stuk leuker. Dat is toch wel een groot verschil met Europa hoor, het is hier over het algemeen echt een stuk gezelliger. Dat is natuurlijk niet waar het om gaat, maar het speelt zeker een rol. Je bent zo lang onderweg, dat het fijn is als je het onderweg ook een beetje leuk hebt met elkaar.’

‘De weg naar een kaart op de LPGA is nog lang. Ze hebben het een en ander veranderd, maar hoe precies weet ik niet exact. Wel dat er 45 kaarten zijn, maar niet precies hoeveel er doorgaan na Second Stage enzo. Dat moet ik nog bekijken. Eerst hier nog proberen een paar topnoteringen te behalen. Hoe hoger ik op de ranking eindig, hoe ruimer mijn keuzes zijn. De LPGA blijft mijn doel, maar de LET is duidelijk aan de beterende hand en wordt weer steeds beter en leuker. Aan het eind van het seizoen gaan we eens goed kijken hoe we 2019 het beste in kunnen delen.’

 

Anne van Dam start donderdag 6 september in het Lacoste Ladies Open en speelt een week later in het Evian Championship, het laatste Major van het jaar.